APPLICATION

Stap 1: Voltooi die aansoek.
Stap 2: E-pos of faks dit saam met foto’s van die produkte wat jy op die mark wil verkoop. Dit is nie nodig om ‘n foto van elke produk te stuur nie. (‘n Duidelike groepfoto sal doen.) Dit is om duplisering te voorkom.
Stap 3: Deponeer die uitstallersfooi sodra jy goedgekeur is om die spasie te verseker.
Stap 4: Jy hoef nie in die omgewing te woon nie, jy kan produkte aan ons koerier.

Step 1: Complete the application form.
Step 2: E-mail or fax it together with pictures of the products you wish to sell at the market. No need to send a picture of each product. (A clear group picture will do.) This is to prevent duplication.
Step 3: Deposit the exhibitor’s fee once you are approved to secure the stand.
Step 4: No need to live in the area, you can courier you products to us.

Easter Market / Paasmark 9 March 2019 - 31 March 2019 When submitting this Pre-Application, you will receive an Application form once your products are approved. Jy sal ‘n Aansoek vorm ontvang sodra jou produkte goed gekeur is.
NB: USE YOUR NAME AS REFERANCE when depositing your money and any correspondence NB Gebruik jou naam as VERWYSING wanneer gelde gedeponeer word en in alle korrespondensie.
Bank: FNB Account Name: Holiday Markets Account number: 62630219740 Branch code: 250 655
By submitting the Application you accept the MARKET RULES FOR EXHIBITORS (Terms and conditions). By die indiening van die aansoekvorm aanvaar jy die REËLS VIR UITSTALLERS (Bepalings en voorwaardes.) When submitting the Pre-Application, you will receive an Application form once your products are approved. Jy sal ‘n Aansoek vorm ontvang sodra jou produkte goed gekeur is.